Uniunea Europeană - Guvernul României - Instrumente Structurale
Comunicat de presă

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Axa Prioritara 11 – Măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor

Obiectiv Tematic – Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele

Obiectiv Specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

„Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)”

03.10.2023

Comunicat de presă începere implementare proiect „Producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul BIOROM RALEX S.R.L.”

BIOROM RALEX SRL, cod de identificare fiscală 31188940, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/333/2013, cu sediul în Chiuiești, România, Str. – nr. 78, , județul Cluj, cod poștal 407215, România, derulează începând cu data de 03.10.2023 proiectul cu titlul „Producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul BIOROM RALEX S.R.L.”, cod SMIS 160039, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POIM în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 1.716.174,52 lei din care:

  • 929.374,97 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă totală
  • 789.968,72 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC
  • 139.406,25 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
  • 500.432,68 lei – Cofinanțare

Obiectivul general al proiectului:
Principalul obiectiv urmărit de prezentul plan de investiții este creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intensității energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, și anume asigurarea de eficiență energetică și reducerea consumului.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

  • Sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 400 kW/h instalat la locația de implementare a proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
  • 82.51% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 asigurat din surse de energie regenerabilă pe baza sistemului de panouri fotovoltaice instalat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
  • Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu 82.51% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

Perioada implementării proiectului:
03.10.2023 – 31.12.2023

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala, prin
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Date de contact
Nume: SIGHIARTAU PETRU-RARES
Telefon: 0730111828
E-mail: bioromralex@gmail.com
BIOROM RALEX SRL