Uniunea Europeană - Guvernul României - Instrumente Structurale

Descrierea proiectului: ”Producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul BIOROM RALEX S.R.L.”

SC BIOROM RALEX SRL cu sediul în Loc Chiuiești, România, Str. – nr. 78, , județul Cluj, cod poștal 407215, România, cod de identificare fiscală 31188940, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/333/2013, a derulat începând cu data 3.10.2023 proiectul intitulat: „Producția de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul BIOROM RALEX S.R.L.” (cod SMIS 160039) cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, în baza Contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, nr. 1841/07.02.2023

Valoarea totală a proiectului este de 1.716.174,52 lei din care:

  • 929.374,97 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă totală
  • 789.968,72 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din FC
  • 139.406,25 lei – Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional
  • 500.432,68 lei – Cofinanțare

Obiectivul general al proiectului a fost creșterea eficienței energetice care va avea ca impact reducerea emisiilor GES, dezvoltarea unor surse de energie curată la nivelul societății, înregistrarea de economii în consumul anual de energie primară și reducerea intensității energetice a activității societății contribuind la atingerea obiectivelor Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenită din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice. Obiectivele proiectului sunt în strânsă legătură cu obiectivul specific aferent ”Programului Operațional Infrastructură Mare” (POIM 2014-2020), axa prioritară 11 – Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, prioritatea de investiții 11.1 – Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, și anume asigurarea de eficiență energetică și reducerea consumului.

Obiectivele specifice:
Realizarea investiției privind producția de energie din surse regenerabile prin amplasarea unui sistem de panouri fotovoltaice în Loc Chiuiești, România, Str. – nr. 78, , județul Cluj. Aceasta investiție va duce la reducerea semnificativă a consumului de energie electrică necesară pentru desfășurarea activității și implicit și la reducerea emisiilor de CO2.

Rezultatele estimate:
Prin prezentul proiect s-a amplasat un Sistem fotovoltaic cu o putere instalată de 400 kW/h instalat la locația de implementare a proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
82.51% din consumul anual de energie electrică aferent anului 2021 asigurat din surse de energie regenerabilă pe baza sistemului de panouri fotovoltaice instalat în perioada de implementare a proiectului, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.
Rezultat de emisii de gaze cu efect de seră diminuat cu 82.51% față de anul 2021, ca urmare a implementării proiectului de investiții, la nivelul conturului energetic vizat în analiza energetică.

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 11: Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul întreprinderilor, Obiectivul specific 11.1: Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor, Apelul 1. Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile.

Date de contact beneficiar:
Persoana de contact: SIGHIARTAU PETRU-RARES
Adresa email: bioromralex@gmail.com
Telefon: 0730111828